st Tonicum21

Totalt produkter: 
Frakt:

Att betala:

Vidare till kassan »

Rhodiola rosea

I sin strävan efter att finna hemligheten bakom ett långt liv skickade redan kejsarna i Kina expeditioner till Sibirien för att samla rhodiolarötter (även kallad rosenrot). Rhodiola rosea ökar energin och livskraften, höjer stämningsläget och främjar fysiskt och psykiskt välbefinnande. Vetenskapliga studier ger belägg för Rhodiolas effekter vid stressrelaterad utmattning, ångesttillstånd, glömska, avtagande krafter, sterilitet och impotens. Rhodiola skyddar levern och stärker immunsystemet.Vad kan Rhodiola rosea göra för dig?

 • öka energin, uthålligheten och styrkan
 • öka motståndskraften mot stress
 • höja stämningsläget och minska ångest
 • främja ett långt liv
 • stödja en hälsosam sömn
 • stärka immunsystemet och främja hälsan
 • förbättra den sexuella förmågan
 • stärka minnet och den mentala klarheten
 • öka koncentrationen och uppmärksamheten
 • hålla kortisolnivån (stresshormon) under kontroll
 • hjälpa idrottsmän att vinna tävlingar
 • förkorta återhämtningstiden efter träning
 • öka ATP- och kreatinproduktionen i musklerna främja fettförbränningen

Rhodiola ökar motståndskraften mot stress

Rhodiola är en växt som minskar stress genom att anpassningsförmågan till mentala och fysiska påfrestningar (stress) ökar.
Med Rhodiola får man hjälp att behålla sin kraft och ett inre lugn.
Man klarar också av långvarig fysisk och psykisk stress i yrkes- och privatliv bättre med Rhodiola utan att få bestående skador.
Rhodiola skyddar mot att man bränner ut sig totalt och att det till slut leder till utmattningssyndrom, ångesttillstånd och depressioner.
Vad har stämningssvängningar, ångesttillstånd och utmattningssyndrom gemensamt?När det är obalans i signalsubstanserna i hjärnan som t.ex. serotonin, dopamin, GABA etc. på grund av långvarig stress uppstår stämningssvängningar, ångesttillstånd och utmattningssyndrom. Rhodiola harmoniserar signalsubstanserna på naturligt sätt, helt utan biverkningar.

Rhodiolas antidepressiva verkan och antistressverkan har bevisats i vetenskapliga studier och är högre än vid användning av johannesört, Ginkgo biloba och Panax ginseng.

Personer som tar Rhodiola blir aktivare, mer utåtriktade och får mer livsglädje och livskraft på bara några veckor. 

Inre lugn och välbefinnande kommer snabbt tillbaka med Rhodiola.

Förbättrar minnet och den mentala kapaciteten

Rhodiola förbättrar vidarebefordran av retningar och impulser i hjärnan, vilket är bra för koncentrationen och påverkar minnet positivt.

Rhodiola främjar kvinnans fertilitet och välbefinnande

Även kvinnor har nytta av Rhodiola rosea. Fertiliteten ökar tydligt och i några fall inträffade graviditeter trots att läkemedel hade provats tidigare utan resultat.
Kvinnor i klimakteriet berättar också om positiva effekter på allmänt välbefinnande och stämningsläge.

Utebliven menstruation (amenorré)

Återkommer hos 60 procent av kvinnorna.Rhodiola stärker potensenOckså hos män med erektionsproblem och för tidig utlösning förbättras sexualfunktionen efter intag av Rhodiola och prostatavätskan normaliseras.

Det är för övrigt tradition i Sibirien att ge ett nygift par en bukett rosenrot strax före bröllopsnatten.
Rhodiola för hjärta och lever Rhodiola kan normalisera stressrelaterade åkommor som hjärtklappning och högt blodtryck och samtidigt sörja för tillräcklig syretillförsel till de livsviktiga organen. Levercellerna, även kallade kroppens soptipp, skyddas och reningsfunktionen får hjälp.

Mer power vid sport

Rhodiola optimerar den fysiska och mentala kapaciteten vilket inverkar positivt på träningen och träningsresultatet.

Nya studier ger belägg för att Rhodiola gör det möjligt att träna längre och intensivare utan att överträning uppkommer.

BRAINBOOSTER

Tillförlitlig och signifikant ökning av den fysiska och mentala prestationsförmågan.

FATBURNER

Hjälper till att bryta ned och förbränna fett, hjälper till att gå ned i vikt, påskyndar ämnesomsättningen och främjar en optimal matsmältning.

ANTIDEPRESSIVA

Verkan vid depressioner, utmattningssyndrom och ångestsyndrom, verkar stämningshöjande och upplivande.

AFRODISIAKUM OCH POTENSMEDEL

Ökar fertiliteten hos män och kvinnor, stabiliserar kvinnans menscykler, ökar stimulans och prestation och motverkar potensproblem hos mannen.

Rhodiolaextrakt utvinns från Rhodiolaroten (rosenrot) och ska motverka trötthet och utmattningstillstånd. Den fungerar som en naturlig skyddssköld mot stress och hjälper kroppen att tanka ny energi. I studier har indikationer på Rhodiolas verkan på centrala nervsystemet *1 vid stress eller depressioner*2 hittats och positiva effekter på prestationsförmågan påvisats.

Rhodiolaextrakt utvinns från Rhodiolaroten (Rhodiola rosea) och är i dagligt tal känd under namnet ”rosenrot”.
Växten trivs i arktiska områden samt i Eurasiens och Nordamerikas bergstrakter.
Enligt traditionen har rosenrot använts i över 3000 år som stärkande medel.
I Sibirien betraktas den som en ”gyllene rot” som man tillskriver läkande krafter.Den grekiska doktorn Dioscurides (cirka 77 e.Kr.) beskrev Rhodiolaroten (rodia riza) i sina skrifter som ”materia medica”.*3
Sitt egentliga namn fick rosenroten av Carl von Linné, som gav den namnet ”Rhodiola rosea” efter dess doft av rosor. 1775 inkluderades Rhodiolaroten i den första svenska farmakopén.*4

På senare år har några studier om Rhodiola gjorts där rosenrots effekter har undersökts.
En studie från år 2003 gav indikationer på att Rhodiola hjälper kroppen att vid mental och fysisk långvarig stress hålla kroppsfunktionerna på en hälsosam nivå. 

Rhodiola minskar sannolikt en omåttlig utsöndring av stresshormonet kortisol

Därmed kan kroppen hållas i en sund balans. Rhodiola rosea ökar uppenbarligen också serotoninet i (sömn- och antistresshormon) i hjärnan med upp till 30 procent. Därigenom kan utmattningstillstånd minimeras på lång sikt och kroppen göras stresstålig.*5
I fler studier visas effekterna av Rhodiolaroten t.ex. på den fysiska uthålligheten. Vid psykisk och fysisk utmattning stärker Rhodiola koncentrationen och mottagligheten.*6

Ryska medicinare använde Rhodiola för att öka prestationen hos t.ex. idrottsmän och soldater.

Några studier om Rhodiola rosea:

 • *1Adaptogenic and Central Nervous System Effects of Single Doses of 3% Rosavin and 1% Salidroside Rhodiola rosea L. Extract in Mice 2007 
 • *2 Herbal Medicines, other than St. John’s Wort,in the Treatment of Depression: A Systematic Review Anna V. Dwyer, BNat, MNHAA; Dawn L. Whitten, BNat (Hons), MNHAA; Jason A. Hawrelak, PhD (SCU), BNat (Hons), MNHAA
 • *3 Materia Medica www.naturalpedia.com/De_Materia_Medica.html
 • *4 http://feenkraut.de/herbs/rosenwurz.html
 • *5 A randomized trial of two different doses of a SHR-5 Rhodiola rosea extract versus placebo and control of capacity for mental work V. A. Shevtsov1, B. I. Zholus2, V. I. Shervarly2, V. B. Vol’skij2, Y. P. Korovin2, M. P. Khristich2, N. A. Roslyakova3, and G.Wikman4 2003
 • *6 International Journal of Sport Nutrition ans Exercis Metabolism 2004, 14 Acute Rhodiola Rosea Intake Can Improve Enduranve Exercise Performance
 • American Botanical Council (ABC), som grundades 1988, är en icke-vinstdrivande medlemsstödd internationell organisation vars uppdrag är att utbilda konsumenter, hälsoexperter, forskare, pedagoger, industri och medier i säker och verkningsfull användning av örter och medicinalväxtprodukter.
 • En omfattande studie av Rhodiola rosea, dess traditionella användning och dess vetenskapligt underbyggda moderna medicinska egenskaper och tillämpningar publicerades 2002 i ABC:s granskade journal HerbalGram.
 • Arzneimittel-Fachinformation (EMA, AT)
 • Aslanyan G., Amroyan E., Gabrielyan E., Nylander M., Wikman G., Panossian A. Double-blind, placebo-controlled, randomised study of single dose effects of ADAPT-232 on cognitive functions. Phytomedicine, 2010, 17(7), 494-9 Pubmed
 • Blomkvist J., Taube A., Larhammar D. Perspective on Roseroot (Rhodiola rosea) studies. Planta Med, 2009, 75(11), 1187-90 Pubmed
 • Darbinyan V., Aslanyan G., Amroyan E., Gabrielyan E., Malmström C., Panossian A. Clinical trial of Rhodiola rosea L. extract SHR-5 in the treatment of mild to moderate depression. Nord J Psychiatry, 2007, 61(5), 343-8
 • Fortbildungsunterlagen Schwabe Pharma AG
 • Hellum B.H., Tosse A., Hoybakk K., Thomsen M., Rohloff J., Georg Nilsen O. Potent in vitro inhibition of CYP3A4 and P-glycoprotein by Rhodiola rosea. Planta Med, 2010, 76(4), 331-8
 • Kelly G.S. Rhodiola rosea: a possible plant adaptogen. Altern Med Rev, 2001 , 6(3), 293-302
 • Olsson E.M., von Schéele B., Panossian A.G. A randomised, double-blind, placebo-controlled, parallel-group study of the standardised extract shr-5 of the roots of Rhodiola rosea in the treatment of subjects with stress-related fatigue. Planta Med, 2009, 75(2), 105-12
 • Panossian A., Wikman G., Sarris J. Rosenroot (Rhodiola rosea): traditional use, chemical composition, pharmacology and clinical efficacy. Phytomedicine, 2010, 17(7), 481-93
 • http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=de&msg-id=26282
 • Swedish Herbal Institute http://www.shi.se
 • http://www.vitango.at
 • http://www.vitango-stress.com/vitango
 • Bildreferens: Med godkännande från Schwabe Pharma, struktur: PharmaWiki

Viktigt

Författaren till ifrågavarande information förklarar härmed uttryckligen att det inte handlar om en produktrekommendation i terapeutisk betydelse, utan enbart om information för intresserade, terapeuter och för fortbildning om denna produkt.